Novosti / Saopćenja za javnost / 27.09.2016.

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

OTVORENA I PUŠTENA U PROMET NOVOIZGRAĐENA DIONICA MAGISTRALNE CESTE M-18 KLADANJ - TUNEL KARAULA – PODPAKLENIK NA PRIJEVOJU KARAULA

Magistralna cesta M-18 Tuzla - Sarajevo je jedan od značajnijih putnih pravaca u državi i širem regionu. Izgrađena je prije 45 godina. Veći dio dionice odlikuje se vrlo skromnim tehničkim elementima, oštrim horizontalnim i vertikalnim krivinama, većim uzdužnim nagibima te nedovoljnom širinom kolovoza u krivinama manjih radijusa i neadekvatnim rješenjem odvodnje.
Na postojećoj cesti, eksploatacione brzine na usponima su niske i kreću se između 35-45 km/h što je naročito izraženo kod teretnih vozila koja prouzrokuju stvaranje kolona koje utječu na sigurnost odvijanja saobraćaja zbog čega dolazi do smanjenja nivoa usluge i povećanja eksploatacionih troškova i vremena putovanja. Troškovi održavanja dionice Kladanj – Podpaklenik, sa prijevojem Karaula na koti oko 1000 m.n.m, su u zimskom periodu previsoki a uvjeti vožnje otežani i usloženi, sa čestom pojavom poledice i snijega. Zbog svega navedenog, realizacija projekta izgradnje tunela Karaula ima veliku fizibilnost.

Projekt izgradnje tunela Karaula podijeljen je u tri faze i to:

Faza I:

Izgradnja dva mosta dužine 130 i 150 metara

Faza II:

Izgradnja tunela Karaula dužine 902 m sa dijelom trase ispred i iza tunela, ukupne dužine 1195 metara

Faza III:

Nastavak izgradnje dionice i to trase puta u dužini 1.506 metara i dva mosta dužine 279 i 130 metara

Faza I: Izgradnja dva mosta

U prvoj fazi realiziran je Ugovor za izvođenje radova na izgradnji dva mosta i to:

  • most Kovačići (M 11), dužine L= 130 m
  • most Duboki Potok (M 12), dužine L= 150 m

Radove na oba mosta 2013. godine izvela je kompanija „Hering“ d.o.o. Široki Brijeg. Projektiranje mostova izvršila je konsultantska kuća „Divel“ d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad izgradnjom objekata „Trasa“ d.o.o. Sarajevo. Navedeni mostovi će biti pušteni u promet u sklopu novoizgrađene dionice, skupa sa tunelom Karaula (Faza II). Vrijednost radova na izgradnji oba mosta, sa troškovima projektiranja i nadzora iznosi 4.390.323,00 KM. Finansiranje radova izvršeno je iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke u okviru programa Rehabilitacije magistralnih cesta u Federaciji BiH 2008. – 2012.

Faza II: Ugovor za izgradnju tunela Karaula

Investitor:

Vlada Federacije BiH iz sredstava GSM licence i JP Ceste Federacije BiH iz kreditnih sredstava Evropske investicijske banke namjenjenih programu Modernizacije cesta u Federaciji BiH

Implementator:

JP Ceste Federacije BiH

Izvođač:

Strabag AG Austria i Entea d.o.o. Sarajevo

Projektant:

Divel d.o.o. Sarajevo

Nadzor:

JV Roughton International Ltd i Institut IPSA Sarajevo sa podkonsultantom Geotehnički studio Zagreb


Vrijednost ugovora za izvođenje radova:

24.257.083,13 KM

Troškovi projektiranja, nadzora, deminiranja, vještačenja i sl:

2.695.451,00 KM

Ukupna vrijednost II faze:

26.952.534,13 KM


ROK:

Prema Osnovnom ugovoru i potpisanim aneksima Ugovora početak radova je 4.6.2014. godine, a završetak 15.9.2016. godine.

Opći podaci

Tunel Karaula se nalazi na cesti M18, dionica Kladanj - Podpaklenik preko prijevoja Karaula, dužine 902 m, sa tunelom za evakuaciju dužine 435 m i otvorenim dijelom trase ispred i iza tunela, ukupne dužine 1195 m. Obzirom da još uvijek nije implementirana treća faza izgradnje, puštanje u promet tunela Karaula ne bi bilo moguće tako da se, nakon završetka ugovorenih radova Faze II, pristupilo izgradnji privremenih priključaka na magistralnu cestu M-18 kako bi se tunel stavio u funkciju. Nakon kompletiranja svih faza izgradnje, magistralna cesta M-18 će na novoizgrađenom dijelu dobiti potpuno novu trasu, a privremeni priključak će biti u potpunosti uklonjen.

Od izvršenog obima građevinskih radova Faze II mogu se izdvojiti sljedeće količine:

• iskop iz tunela

70.000

m3

materijala

• iskop sa trase

150.000

m3

materijala

• radovi od betona na izgradnji tunela

20.000

m3

betona

• radovi od betona na izgradnji potpornih zidova

2.500

m3

betona

• radovi od metala (armatura, sidra, ankeri)

120

t

željeza

• asfaltni radovi na trasi i u tunelu

5.500

t

asfalta

Troškovi za izgradnju tunela Karaula, za dio trase ispred i iza tunela, za priključke na postojeću magistralnu cestu, za opremu tunela i za ostale radove neophodne za kompletiranje Faze II su sljedeći:

• građevinski radovi na izgradnji tunela Karaula

14,7

mil. KM

• građevinski radovi na izgradnji trase sa priključcima

4,0

mil. KM

• radovi na odvodnji i hidrantskoj mreži za tunel

0,7

mil. KM

• oprema tunela (rasvjeta, ventilacija, zaštita od požara, projekt sigurnosnih sistema i upravljanja i sl.)

4,8

mil. KM

UKUPNO:

24,2

mil. KM

Troškovi projektiranja, nadzora, izdavanja saglasnosti, deminiranja, vještačenja i slično ukupno iznose 2,7 miliona KM.

Faza III: Nastavak izgradnje

Nastavak izgradnje predviđa dionicu koja spaja magistralnu cestu M-18 sa tunelom Karaula i podrazumijeva izgradnju dodatnog dijela trase ukupne dužine L= 1.506 m (1,5 km) i izgradnju dva mosta dužine 279 m i 130 m. Programom Modernizacije cesta u Federaciji BiH 2016. – 2020. predviđen je nastavak ovih radova. Ugovaranje radova će uslijediti po efektivnosti kredita Evropske investicijske banke.

Kompletiranjem svih faza radova, ukupna dionica će dobiti svoj puni značaj sa aspekta skraćenja postojećeg magistralnog puta na relaciji Tuzla - Sarajevo za oko 4 km, visinskog spuštanja prijevoja Karaula za oko 100 m, povećanja nivoa usluge, skraćenja vremena putovanja, poboljšanja uslova vožnje i sl.Video ustupio klix.ba

Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400