Korisne informacije / Pomoć na cesti ...

Na osnovu Ugovora sa JP Ceste FBiH poslove "Pomoć-Informacije" na javnim cestama obavljaju:

Bosanskohercegovački auto-moto klub - BIHAMK Sarajevo
tel. 1282 odnosno 033/282-100, fax 033/282-122

Razmještaj SPI baza i lokacija vozila u zoni odgovornosti - prostornom obuhvatu su:

R.br.

Kanton

Zona odgovornosti - područje općina

I

Unsko -sanski kanton

Bihać, Cazin i Bosanska Krupa

Bosanski Petrovac i Ključ

Sanski Most

Velika Kladuša i Bužim

II

Tuzlanski kanton

Tuzla, Banovići, Živinice, Lukavac, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gračanica, Gradačac, Doboj Istok

Kladanj

III

Zeničko-dobojski kanton

Zenica, Kakanj i Breza

Zavidovići, Žepče i Maglaj

Olovo

Tešanj, Usora i Doboj Jug

IV

Bosansko-podrinjski kanton

Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina

V

Srednjobosanski
kanton

Bugojno,Gornji Vakuf -Uskoplje i Donji Vakuf

Travnik i Novi Travnik

VI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Konjic

Jablanica i Prozor-Rama

Grad Mostar

VII

Sarajevski kanton

Stari Grad, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići i Trnovo

Ilijaš, Visoko i Vareš

Auto moto savez u BiH (AMS u BIH) Mostar
tel. 1288, 036/331-991), fax. 036/331-998

Razmještaj SPI baza i lokacija vozila u zoni odgovornosti - prostornom obuhvatu su:

R.br.

Kanton

Zona odgovornosti - područje općina

I

Posavski kanton

Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac

II

Srednjobosanski kanton

Kiseljak, Kreševo i Fojnica

Vitez i Busovača

Jajce, Dobretići

III

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar, Čitluk

Stolac, Čapljina, Neum i Ravno

IV

Zapadno-hercegovački kanton

Ljubuški i Grude

Posušje i Široki Brijeg

V

Kanton br. 10

Drvar i Bosansko Grahovo

Livno, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad

Svi motorizovani građani sa registrovanim vozilom u Federaciji BiH mogu BESPLATNO dobiti slijedeće usluge:

  • informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini
  • tehničku pomoć na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu)
  • uklanjanje neispravnih i oštećenih vozila sa ceste do baze AMK odnosno najbliže servisne radionice, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa (ako se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti)

Kada motorizirani učesnik u prometu pozivom zatraži tehničku pomoć na cesti, Pružalac usluga je dužan, ako je to moguće, izvršiti osposobljavanje - stavljanje vozila u mobilno stanje na cesti za nastavak putovanja. Pomoć ne podrazumjeva opravku vozila u radionici, odnosno servisu.

Jednom učesniku u prometu Pružalac usluga je dužan bez naknade pružiti najviše jednu uslugu na osposobljavanju vozila u toku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje.

Pružalac usluga je dužan, ako utvrdi da se vozilo ne može staviti u mobilno stanje, izvršiti uklanjanje vozila sa kolovoza tako što će ga prevesti do svoje baze ili najbližeg ovlaštenog servisa za opravku vozila. Ako korisnik usluge insistira na prevozu vozila do lokacije koja nije u skladu sa naprijed navedenim, Pružalac usluga će izvršiti traženu radnju o trošku stranke.

Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400