Aktivnosti / Održavanje ...

Pregled izvođača radova na održavanju magistralnih cesta za 2016. godinu

Odaberite Kanton:

  1. Unsko-Sanski
  2. Posavski
  3. Tuzlanski
  4. Zeničko-Dobojski
  5. Bosansko Podrinjski
  6. Srednjobosanski
  7. Hercegovačkoneretvanski
  8. Zapadnohercegovački
  9. Sarajevski
  10. Hercegbosanski

LOT 1

Rad-Putevi Bihać
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

111,894

Gr.H.-Izačić-Bihać-Bos.Petrovac-Ključ-Gr.Ent.

M-11 8,526 Ripač-Užljebić (Gr.Hrv.)
M-14 11, 666 Bihać-Srbljani
M-14. 2 26,337 Bosanski Petrovac-Pasjak-Drvar
M-15 43,702 Prijedor (gr. entiteta) - Sanski Most -Kamičak – Ključ
(makadam 16,358 km)
5,601 Kamičak - Gornji Kamičak

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 1 : 207,726 km

LOT 2

Kov-Grad Bužim
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-4.2

49,460

gr. Hrvatske (Maljevac) – Skokovi-Srbljani

1,883 obilaznica V. Kladuša
M-14 37,538 Srbljani - Bosanska Krupa -Bos. Otoka - Novi Grad (granica entiteta)
M-14.2 52,642 Bos.Krupa-Krnjeuša-Bos.Petrovac (makad. 32,974 km.)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 2: 141,523 km

LOT 3

Konzorcij: Jata group Srebrenik i HIH Živinice 
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-1.8

40,849

(gr. ent)-Arizona(gr.distr.) i (gr. distr.)-Srebrenik-Šićki Brod

M-1.9 19,68 km Ormanica-Gradačac-Slatina-Šamac (gr.ent)

M-4

67,12

Donja Orahovica-(petlja Šićki Brod)-Tuzla-Kalesija- Memići (gr. ent)

M-14.1 13,021 (gr. ent)-Gradačac-(gr. ent)
M-18 84,38 (gr. ent)Banj Brdo-Simin Han i Šićki Brod-Kladanj-Olovo+(tunel Karaula)
M-19.2 11,867 Vitalj-(gr.ent)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 3: 236,917 km

LOT 4

Dobojputevi Doboj-Jug
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-4

16,418

Teslić (gr. entiteta) - Karuše

22,044 Doboj (gr. entiteta) - Donja Orahovica
M-17 95,665 Doboj (gr. entiteta) –Karuše- Ozimica - Nemila (Topčić Polje) Lašva - Bilješevo
5,217 Kaonik-Lašva

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 4: 139,444 km

LOT 5

Rudnici Gipsa D.Vakuf
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

80,817

Rogolji (gr. entiteta) - Jajce Jug -Donji Vakuf - Turbe- Nević Polje

M-16 31,795 Crna Rijeka ( gr. entiteta) - Jajce Jug 19,064
Donji Vakuf - Bugojno1 -Bugojno2 - Kupres (tunel)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 5 : 131,676 km

LOT 6

Goraždeputevi Goražde
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

13,998

Podgrab (gr. entiteta)- Prača-Hrenovica (gr. ent.), makadam 4,406 km

M-18 6,016 Bogatići (gr. entiteta) – Trnovo1 - Trnovo(gr. entiteta)
M-18.1 46,281 Ustikolina - Grebak - Delijaš - Trnovo (makadam. 14,365 km)
M-20 27,040 Foča (gr. entiteta) - Ustikolina -Goražde – Ustiprača (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 6: 93,335 km

LOT 7

PZP Mostar Mostar
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-6.1

2,297 Široki Brijeg - Mostar (Bulevar)

21,790

Gnojnice – Nevesinje (gr. entiteta)

M-16.2 30,075 Prozor - Jablanica
M-17 78,429 Konjic - Jablanica 1 Potoci - Mostar (centar) - Gnojnice

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 7: 126,538 km

LOT 8

Sarajevoputevi  Sarajevo
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

7,892 A. Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta (gr. entiteta)
8,625 Jošanica - Stup
1,760 Šeherćehajin Most - Korija
0,319 Stup - krak ka Ilidži

7,985

Gromiljak - Blažuj (km 16,00 - km 23,985)

M-17 4,35 Stup (Ilidža)– Blažuj (pak centar)
42,652 Blažuj - Tarčin- Konjic
M-18 50,613 Olovo - Semizovac- Koševsko Brdo
3,661 Stup – Trnovo 1 (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 8: 127,856 km

LOT 9

Ceste Mostar - T.I. Orašje
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-1.8

7,992

Gr.Hrv.-Orašje-Lepnica(Gr.Entiteta)

M-14.1 24,664 Brod (gr. entiteta) - Svilaj- Vukosavlje (gr. entiteta)
M-14.2 31,47 Orašje-Domaljevac-Šamac(gr. ent) i Šamac (gr. ent.)-Prud-Odžak

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 9: 64,126 km

LOT 10

Ceste Mostar - T.I. Kiseljak
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

57,991

Nević Polje - Kaonik- Gromiljak– Blažuj (km 0,00 do km 16,00)

M-16. 2 39,509 Bugojno - Gornji Vakuf (Uskoplje) - Prozor
M-16.4 38,618 Bugojno - Nević Polje

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 10: 136,118 km

LOT 11

Ceste Mostar - T.I. Livno
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-6.1

158,025

Granica Hrvatske (Kaldrma) - Bosansko Grahovo -Priluka – Livno 4 -Karlov Han - Kolo- Posušje (Studena Vrila) ( mak. 10,80 km.)

M-14.2 15,725 Drvar - Resanovci
17,630 Bosansko Grahovo – granica Hrvatske (Strmica)
M-15 52,403 Gr. entiteta (Mliništa) - Glavica- Priluka
43,240 Livno - Šujica- Kolo
M-16 23,771 Bugojno2 (tunel) – Kupres 1- Šujica
32,816 Livno - Renjići- granica Hrvatske (Kamensko)
M-16.3 2,935 Renjići - granica Hrvatske (Prisika)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 11: 346,545 km

LOT 12

Ceste Mostar - T.I. Mostar
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-2

9,258

gr. Hrvatske-Neum-gr. Hrvatske

M-6 85,004 gr. Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr. ent.
M-6.1 61,347 Studena vrila-Posušje-Široki Brijeg-Mostar
M- 15 3,111 Posušje-Kutleše (gr. Hrvatske)
M-17 38,582 Gnojnice-Čapljina-Doljani(gr. Hrvatske)
M-17.3 71,721 Buna-Masline i Stolac-Hutovo-Neum
M-17.4 41,35 Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm (granica Hrvatske)
M-20 8,49 gr. Hrvatske-Duži-gr. ent.

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 12: 318,863 km

 
Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400